• Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemlerinin yapılması,
  • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması veya değiştirilmesi,
  • Tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Şirket genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri ve toplantılarının düzenlenmesi, şirket işleyişi ve faaliyetleri için gerekli evrakların hazırlanması,
  • Şirket genel kurul kararlarının iptali,
  • Şirket hisse devrine ilişkin hukuki süreçlerin yerine getirilmesi ve takibi,
  • Şirketlerin hukuki yapısının ve işleyişinin denetimi,
  • Şirket ortakları arasındaki hukuki uyuşmazlıklar ile yönetim kurulu veya üyeleri arasındaki hukuki uyuşmazlıkların dava veya alternatif hukuk çözüm yolları ile takibi ve sair ticari uyuşmazlıklar ile ilgili dava ve sair hukuki süreçlerin yürütülmesi.
YUKARI