• Trafik kazaları, sözleşmeye aykırılık, iş kazası, yanlış tıbbi müdahale, alan adı, marka ve patent haklarına saldırı, suça konu (hakaret, tehdit, iftira vb.) olan fiiller ile her türlü zarar doğuran hukuka aykırı fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının sorumlulara karşı açılması ve yürütülmesi.
YUKARI