privacy-policy-header

Kişisel verilerin korunması ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan bir süreçtir. 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ardından yapılan ikincil düzenlemeler ve alt mevzuatın şekillenmesiyle birlikte kişisel veriler, başlıca faaliyet konularımızdan biri oldu. Kişisel veriler ile ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma ve davalarda müvekkillerimizi temsil ediyor ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca Kanun’un öngördüğü yükümlülükleri karşılama ve mevzuata uyumlu hale gelmek adına; çözüm ortaklarımız ile işbirliği çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumluluk projelerini yürütüyoruz. Bu kapsamda şu hizmetleri sunuyoruz:
• Bilgilendirme eğitimi
• Kişisel veri envanterinin çıkarılması
• Boşluk analizi
• İlgili dokümanların hazırlanması
• VERBİS kaydı
• Uyum danışmanlığı
• Proje yönetimi

YUKARI