• Kira sözleşmelerinin ve ek protokollerin hazırlanması,
  • Kira sözleşmesinden kaynaklanan ihtar, ihbar ve artış miktarı bildirimlerinin yapılması,
  • Tahliye taahhütnamelerinin hazırlanması,
  • Kira tespit davaları ve tahliye davalarının açılması ve takibi,

Kiralananın tahliyesi ile kira alacağı bedellerinin tahsiline ilişkin süreçlerin icra müdürlükleri ve icra mahkemeleri nezdinde takibi.

YUKARI