İşçi Yönünden;

 • İşçi ve İşveren arasında akdedilecek iş sözleşmelerinin incelenmesi ve tadil edilmesi,
 • İş sözleşmesine aykırılıkların giderilmesi için ihtarnamelerin keşidesi,
 • İş sözleşmesinin feshi ve fesih prosedürünün işletilmesi,
 • İşçilik alacaklarının tahsili ile işe iade davalarının açılması ve yürütülmesi,
 • İş kazalarından doğan davaların açılması ve yürütülmesi,

İşveren Yönünden;

 • İşçilerle ve İşveren arasında akdedilecek iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İşveren’in İş Hukuku’ndan doğan tüm sözleşmelerinin ve evraklarının hazırlanması,
 • İş sözleşmesine aykırılıkların giderilmesi için ihtarnamelerin keşidesi,
 • İş Hukuku’ndan doğan dosya ve evrakların tanzimine ilişkin bilgilendirmeler yapılması,
 • İşyeri yönetmelik ve kuralları ile sair işyeri dokümanlarının hazırlanması,
 • İş Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklarda dava ve icra takiplerinin açılması ve yürütülmesi,
 • İş kazalarında işverenlerin temsili,
 • İşçi ve işyeri nakilleri, işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • İş sözleşmelerinin feshi ve fesih prosedürlerinin işletilmesi ile fesih konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması.
YUKARI