• Arsa payı veya kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelerin yorum veya uygulanmasından doğacak dava ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
  • Apartman/site gibi toplu yapı yönetim sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğacak dava ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
  • Apartman/site yönetimleri ile kat malikleri arasında çıkan hukuki uyuşmazlıklara ilişkin dava ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
  • Apartman/site ortak alanlarının kiralanması, özel kullanıma tahsis edilmesi, tahliyesi ve bu konulara ilişkin dava ve sair hukuki süreçlerin yürütülmesi,
  • Kamulaştırmasız el atma davaları,
  • Ortaklığın giderilmesi davaları,
  • Mülkiyetin tespiti davaları,
  • Tapu iptal ve tescil davaları,
  • Kat irtifakı ve kat mülkiyetine ilişkin davaların yürütülmesi.
YUKARI