Şüpheli/Sanık Yönünden;

 • İlk soruşturma işlemlerinden itibaren işlemlere katılma.
 • Arama, gözaltı, teşhis, yer gösterme gibi işlemlerde hazır bulunma.
 • Emniyet/Jandarma’da alınacak ifadede hazır bulunma,
 • Savcılıkça alınacak ifadeye katılma,
 • Sulh Ceza Hakimliği sorgusuna katılma,
 • Tutuklama, adli kontrol, malvarlığına tedbir konması, eşyaların adli emanete alınması vs gibi tüm kararların itirazı ve takibi,
 • Gerekli her türlü delilin toplanması,
 • Savunma dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanığın savunulması,
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanığın savunulması,
 • Diğer Özel Ceza Mahkemelerinde sanığın savunulması,
 • İstinaf ve Temyiz Dilekçelerinin hazırlanması,
 • Anayasa Mahkemesi’ne(AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne(AİHM) gerekli başvuruların yapılması

Şikayetçi/Katılan Yönünden;

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,
 • Emniyet, Savcılık vs yerlerde şikayetçi ifadelerinde hazır bulunma,
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi,
 • Duruşmaların sonuna kadar takibiyle sanıklara çapraz sorgusu yapılması,
 • Mahkemelerce verilecek kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz başvurularının yapılması,
 • Anayasa Mahkemesi’ne(AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne(AİHM) gerekli başvuruların yapılması
YUKARI